За контакти

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ведрина, общ. Добричка, обл. Добрич

директор: Стефан Узунов

gsm: 0887 727 292
e-mail: info-800049@edu.mon.bg