Инструктаж-за-учителя-консултант-за-деца-със-СОП-НВО-7-клас