Годишен план за дейността на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“